Elmélet Szoftver Szerző Letöltések

Keresés és elemzés Lábán-kinetográfián

Kárpát-medencei táncaink motivikus szerkezete, illetve elemzésük számítógépes segítésének igénye hozta, hogy táncjelírásban, és ez alatt a magyar hagyományoknak megfelelően Lábán-kinetográfiát érthetünk, mintakeresést végezzünk. A magyar néptáncok elemzésére több módszer is kidolgozásra került. Mind a kutatók nagy generációja (Martin György, Pesovár Ernő, Szentpál Mária, Szentpál Olga), mind a fiatalabb nemzedék (Fügedi János, Karácsony Zoltán, Könczei Csilla, Misi Gábor) elemző módszerei közösek abban, hogy az ismétlődő táncrészeket vizsgálják. Mivel a visszatérő részek megtalálását formálisan tudjuk végezni a Lábán-kinetogramokon, ebben számítógép segíthet bennünket.

Megemlíthetjük azt is, hogy az ismétlődő táncrészek megléte nem táncstílus-függő, a balettől a modern stílusokig minden elemző táncelmélet számára érdeklődésre tarthat számot egy mozgás-ismétlődéseket feltáró eszköz. A keresés hasznos eszköz a lejegyzett tánc egységességének ellenőrzésekor, legyen szó grafikai vagy lejegyzési egységességről, egyéni vagy megállapodott táncírás-konvenciók betartásáról, vagy a táncjelírás nyelvtani helyességének kérdéséről.Követelmények és megvalósítás

Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a Lábán-kinetográfia számítógépes kereshetőségét, találnunk kell hozzá egy megfelelő algebrai modellt, illetve számítógépes adatszerkezetet, mégpedig olyat, aminek segítségével megvalósítható mindenfajta keresés, amit a Lábán-kinetográfia használói elvárnak. A követelmények pontos megfogalmazása után a Labanatórium fejlesztésekor kidolgoztunk egy ilyen reprezentációt. A felépített alkalmazás megvalósítja a keresés funkcióját nemcsak grafikus, hanem egy ún. kvázi-szintaktikus szinten. Képes vizsgálni a jelminták nemcsak pontos, de előjel-megengedő, jelhossz-megengedő illeszkedését. Lehetőség van továbbá szimmetrikus, valamint augmentált keresésekre, tehát azokra a vizsgálatokra, amik a néptáncok elemzésekor felvetődnek.

lásd Szoftver

lásd Letöltések