Elmélet Szoftver Szerző Letöltések

Röviden

A Labanatórium egy számítógépes program, amely a Lábán-kinetográfiát használók számára készül. Megvalósítása egy betölthető AutoCAD-alkalmazás, tehát az AutoCAD magas minőségű vektorgrafikáját használja. Azonban nem csak egy jelszerkesztőről van szó. A program egyedülálló tulajdonsága a keresési funkció többparaméteres megvalósítása Lábán-kinetogramokon.Történeti előzmények

A személyi számítógépek elterjedésével a XX. század második felében megjelentek a tánccal kapcsolatos programtervek és alkalmazások is. A gyakorlati fellendülést az 1980-as évek hozták.
Bibliográfia: http://alumni.cse.ucsc.edu/~michelle/dance.html

A táncnotációs programok kizárólag jelszerkesztők voltak, a nemzetközi szinten is első táncnotációs kereső Fügedi János DanceStruct-ja volt.
Bibliográfia: http://www.zti.hu/tanc/fugedi_main.htm

A Labanatórium tervezése és fejlesztése Fügedi János és Misi Gábor koncepciói alapján kezdődik 1998-ban.
1999-ben Fügedi János meghatározza a Labanatórium jeldefinícióit az AutoCAD számára, a CALABAN rendszerhez hasonló módon.
2000-ben az ICTM Tánckutató Csoportjának 22. korculai szimpóziumán Felföldi László és Misi Gábor bejelenti a fejlesztés terveit.
2002-ben Misi Gábor bemutatja a 0.42 verziót Szegeden, az ICTM Tánckutató Csoportjának 23. szimpóziumán.
2004-ben Fügedi János és Misi Gábor bemutatja a fejlesztés eredményeit Columbusban (USA, Ohio), az International Conference Exploring Research and Programming Potential for Labanotation konferencián.
2005-ben a Labanatory az egyetlen notációs kereséssel rendelkező program Calvert-Wilke-Ryman-Fox: Applications of Computers to Dance (IEEE Computer Graphics and Applications XXV/2.) cikke szerint.
2005-ben elkészül a 0.96 verzió, amivel Misi Gábor három erdélyi férfitánc elemzését végzi el.Közelebbről

A Labanatórium új AutoCAD parancsokat vezet be, és felüldefiniálja az AutoCAD főmenüjét. A bevezetett parancsok a Lábán-kinetográfiával kapcsolatos speciális műveleteket valósítják meg. Ezek egy része a vonalrendszer és a jelek bevitelére, szerkesztésére használható. A parancsok másik, lényeges része a kinetográfiai jelek, jelcsoportok kereséséről szól. A felhasználó végrehajthat egyszerű kereséseket, de megadhat összetett kérdéseket is logikai operátorokkal (VAGY, NEM), valamint joker-jelekkel. A lefuttatott keresések találatainak kijelzése átszínezéssel történik, de a találatok megjelölhetők a vonalrendszer jobb oldalán kapcsos jelekkel, elnevezésekkel. Az így megjelölt részekről statisztikák készíthetők, valamint kivághatók újonnan képződő vonalrendszerekbe, amikkel aztán további műveletek végezhetők (például metszetképzés, jeltöbbségi metszetképzés). Mindezen parancsok az ismétlődő szerkezetű, motivikus táncok elemzésének céljaira lettek kialakítva.Felhasználói felület

Parancsleírások és gyorsbillentyűk

Menük és képernyők